Grafipro

Grafisk design  //  Layout  //  Original  //  Webb  //  Presentationer

kontakt

GRAFIPRO // Carina Sundbö
carina(at)grafipro.se
Ph +46 736256002

Grafipro drivs av mig, Carina Sundbö, grafisk formgivare, originalare och marknadskoordinator. Jag bygger även hemsidor och fotograferar på uppdrag. Min utbildning finns inom grafisk produktion och prepress, produktionsledning och marknadsföring. Med flera års yrkeserfarenhet har jag skaffat mig en bra förståelse för den kreativa processen och vikten av att hålla deadlines med hög leveranskvalitet. Arbetar på frilansbasis eller enligt överenskommelse.

Kvalificerad erfarenhet från produktion av de flesta former av informations- och marknadsmaterial, årsredovisningar, koncept, grafisk design, originalproduktion, bildredigering, texthantering, korrektur, visuell identitet, foto, samt webb och sociala medier. För både tryck och digitala kanaler. I roller som: Grafisk formgivare, Originalare, Produktionsledare, Marknadskoordinator ochMarknadskommunikatör.

Branscherfarenhet: medicinteknik, företagshälsovård, miljö- och återvinning, utbildning, konferens- och event m fl.
grafipro - en extern inhouse-support

© Copyright Grafipro